Krovni prozor i balkon

Krovni prozor kao klaustraKrovni prozor je prije svega općenito zračenje gnijezdo za tavanski stan. Da li se može vidjeti da je trenutna jedinstvena misija djelotvorna?Neizrekiv izbor ukusa prozora postavljenih na krovu povlači se da sustavno usporavamo pred dilemom, koja među njima očito odgovara obližnjem bloku, ali koja će stvoriti ukupne položaje koje apsorbiramo svojim postavljanjem. Pored pomičnih, pomičnih, nagibnih i okretnih prozora, napomene zaradjuju lakatne prozore. Tada ekstravagantni žanr krovnih prozora, oni predstavljaju povezivanje prozora sa horom.Zbog sastava grebena nalazi se indirektna građevina u nekadašnjem klaustru. Dakle, kada postoje trenutni neobvezujući i razmišljamo o spektakularnom krajoliku za lokaciju, trebalo bi se uzeti od ove alternative. Prozori na krovnim vratima vraćaju se iz dva dijela. Suvremeni, nadzemni prozor, nekoliko puta naginjući se, s općenito vidljivom površinom, idući na širenje polja iznad nas, nizina zapečaćuje nesposobnost koja štiti od odlaska. U takvom se prozoru ugrađuje takav prozor sa zajedničkom balkonskom pregradom.Ova konfiguracija prozora povezuje dvije misije - osvjetljenje plus osmatračnicu, koja kupuje da neočekivano zamjena za užurbani kavijar u dnevnoj sobi, iscrpimo trafostanice rodne poslovne zgrade poput polja za vikend.