Inbreeding depresija

U skorije vreme, vrlo malo brakova ima problema da zatrudni. Ovo je zapravo neželjeni efekat visoke koncentracije toksina u bliskim obrocima. Zbog toga reklamirate da biste vodili odgovarajuæe testove koji æe suditi, ili odustati od neplodnosti, to je jednostavno nemamo sreæe.

Kako je ovo pitanje? Morate, naravno, dati svoj uzorak sperme za pregled. Može se uzeti i masturbacijom i obiènim seksualnim odnosom. Za umerenu cenu, kupili smo specijalni kondom pre, što æe pojednostaviti donaciju sperme do ciljnog vremena.Šta se kasnije dešava sa bliskom spermom? Posle prezentacije, proces suèenja se odvija. Drugim rijeèima, konzistentnost se razmjenjuje od polu-èvrstog do slobodnog. Obièno drži oko desetak minuta. Ne bi trebalo da bude duži od jednog sata. Ako se stvarno desi, moramo raditi sa važnim zdravstvenim problemima. Seme treba držati na temperaturi blizu telesne temperature, ili oko trideset i šest stepeni Celzijusa.Nakon potpunog utapanja, nauèeni su volumen semena i koncentracija vodonika. Pored toga, proveravamo viskoznost prenošenjem semena iz jednog kontejnera u drugu. Trebalo bi da postigne nešto više od viskoznosti vode.Ovaj parametar je potpuno pojavljivanje uzorka. Semen posle utapanja treba da izgleda sivo-belièastom bojom i da bude jednostavna konzistencija.Kao studija, vredi odlaziti u specijalistièki centar - studiju plodnosti u Krakovu. U raznim velikim gradovima postoji relativno velika mera bodova, gde se naša sperma može ispitati u smislu hipotetièke neplodnosti svog plaænika. Verujem da nema razloga da saèekate sa poslednjim i sigurno koristite poverenje, a ne izdržavate u svakodnevnoj nesigurnosti.